ชื่อ - นามสกุล :นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์
ตำแหน่ง :นายก อบต.บ้านดง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง