ชื่อ - นามสกุล :นายจีรศักดิ์ จันทนศักดิ์
ตำแหน่ง :รองประธานสภา อบต.บ้านดง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภา อบต.บ้านดง
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานสภา อบต.บ้านดง