กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ส่งมอบความช่วยให้กับผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนเมื่อคืนวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยนายกฯ มอบหมาย รองนายก อบต.บ้านดง ที่ปรึกษานายก อบต.บ้านดง และปลัด อบต.บ้านดง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน เข้ามอบกระเบื้องสำหรับซ่อมแซมหลังคาที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยแต่ละบ้าน

Related posts