กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

????“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”???? วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านดง และสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จุดตรวจ-จุดบริการ บ้านท่าสี หมู่ 3 เพื่อให้บริการประชาชนผู้ที่ใช้เส้นทางสายลำปาง-งาว

 

Related posts