กิจกรรมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการจัดหาฤงยังชีพ หรือเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่รับการรักษานอกโรงพยาบาล แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ซึ่งไม่สามารถออกไปหาซื้ออาหารหรือประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ ภายใต้ข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีนายก อบต.บ้านดง รองนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และกลุ่ม อสม. ร่วมด้วยช่วยกันส่งมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยที่กักตัวแต่ละบ้าน
เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 🥰🥰

Related posts