ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อ

 

ที่อยู่ อบต.บ้านดง
เลขที่ 149  หมู่ที่ 7 ถนนลำปาง-งาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220

หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ (สำนักปลัด/กองช่าง)  054-209513
โทรศัพท์ (กองคลัง)  054-209773

หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์ (สำนักปลัด/กองช่าง)  054-209513
โทรศัพท์ (กองคลัง)  054-209773

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
E-mail : bandonglp@gmail.com

E-mail : bandonglp@bandonglp.com
คลื่นวิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 162.575 MHz โทรศัพท์ 085-7225687
แผนที่ตั้งหน่วยงาน

@18.4185662,99.7287187

Related posts