ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร

Related posts