คุณสมบัติ ข้อกำหนดผู้ลงทะเบียน และขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

คุณสมบัติ ข้อกำหนดผู้ลงทะเบียน และขั้นตอนการลงทะเบียน
โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
คุณสมบัติ ข้อกำหนดผู้ลงทะเบียน และขั้นตอนการลงทะเบียน
โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
ช่องทางการลงทะเบียน
1. ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th
2. ผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียน (กระดาษ) ที่หน่วยรับลงทะเบียน (คลังจังหวัด/ที่ว่าการอำเภอ/ธ.กรุงไทย /ธ.ออมสิน/ธ.ก.ส.)
ระยะเวลาลงทะเบียน
5 ก.ย. 2565 – 19 ต.ค. 2565
ติดต่อ จุดลงทะเบียนใกล้ท่าน คลังจังหวัด/ที่ว่าการอำเภอ/ธ.กรุงไทย /ธ.ออมสิน/ธ.ก.ส.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ https://welfare.mof.go.th/

Related posts