ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่อยู่ อบต.บ้านดง
เลขที่ 149  หมู่ที่ 7 ถนนลำปาง-งาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
โทรศัพท์ (สำนักปลัด/กองช่าง)  054-209513
โทรศัพท์ (กองคลัง)  054-209773

หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์ (สำนักปลัด/กองช่าง)  054-209513
โทรศัพท์ (กองคลัง)  054-209773

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
E-mail : bandonglp@gmail.com หรือ bandonglp@bandonglp.com

Social Network
Line Offcial Account : https://lin.ee/T5V6aKF

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

@18.4185662,99.7287187