นายอำเภอและคณะตรวจนิเทศการปฏิบัติงานราชการลงพื้นที่เยี่ยม อบต.บ้านดง

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอำเภอแม่เมาะและคณะตรวจนิเทศการปฏิบัติงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับฟังปัญหาในพื้นที่ตำบลบ้านดง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด อบต.บ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วราชการ ให้การต้อนรับ

 

Related posts