บริการชำระภาษี

บริการชำระภาษี
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ
ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
เลขที่บัญชี  500-1-16783-3
*********************************************************
ธนาคารออมสิน สาขาแม่เมาะ
ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
เลขที่บัญชี   0-2008844757-6
*********************************************************
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาแม่เมาะ
ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เลขที่บัญชี   01-763-8-02195-6

enlightened ติดต่อสอบถาม กองคลัง
โทร. 054-209773

หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ อบต.บ้านดง เปิดให้บริการชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายหลังจากที่ท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันการชำระเงินอีกครั้ง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Related posts