ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาวัดท่าสี (งานหลังคา) บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Related posts