ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนสายหนองบอม บริเวณหน้าที่ทำการอบต.บ้านดง-ปากทางเข้าหมู่บ้านหัวฝาย หมู่ 1 และบริเวณหน้าสวนสาธารณะหน้าที่ทำการ อบต.บ้านดง

Related posts