ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Related posts