ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 ต.บ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Related posts