ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทาง สายจำปุย-ห้วยตาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Related posts