ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสนามเด็กเล่นและปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Related posts