ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก ในฌาปนสถาน บ้านจำปุย ม.4 ต.บ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Related posts