ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้

Related posts