ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ส้าน

ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ส้าน เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 1 – 8 เมษายน พ.ศ.2565

Related posts