ประชาชนตำบลบ้านดงสามารถรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่

ประชาชนตำบลบ้านดงสามารถรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ดังนี้

1. โรงพยาบาลแม่เมาะ ให้บริการในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ) เริ่มให้บริการเวลา 8.30 -12.00 น.
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสี ให้บริการในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและการเสียชีวิต

Related posts