ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563
➡️หากยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี ท่านสามารถมาติดต่อชำระภาษีได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
➡️#กำหนดชำระภาษี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
❌หากเกินกำหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
__________________________//
ในปี 2563 จัดเก็บภาษีเพียงร้อยละ 10 ของค่าภาษี (ลดภาษีร้อยละ 90 เพือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิค -19 )
📌📌 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
☎️ 054-209773

Related posts