ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 23 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

Related posts