ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก

ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก ท่านสามารถติดต่อได้ตามอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่ โดยทางโรงพยาบาล จะสอบถามข้อมูลและจะประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่คอยดูแลท่านค่ะ
👉อำเภอแม่เมาะ ติดต่อ 064-895-6128 เวลา 08.00-20.00 น.

Related posts