ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อทดแทนอัตราว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566)

ตำแหน่งที่รับสมัคร

– สำนักปลัด

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

– กองช่าง

2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

รายละเอียด << คลิกที่นี่ >>

Related posts