ประชุมเจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.บ้านดง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มีการประชุมเจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.บ้านดง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 

 

Related posts