พิธิมอบสมุคประจำตัวผู้ได้รับการช่ายเหลือให้รับที่จัดสรรราษฎรให้แก่ราษฎร 4 หมู่บ้าน

พิธิมอบสมุคประจำตัวผู้ได้รับการช่ายเหลือให้รับที่จัดสรรราษฎรให้แก่ราษฎร 4 หมู่บ้าน

 

Related posts