พิธีจับฉลากแปลงจัดสรรพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง

พิธีจับฉลากแปลงจัดสรรพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน

 

วันที่ 20-21 กันยายน 2564 ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ดำเนินพิธีจับฉลากแปลงจัดสรรพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1, 2, 7, 8 ในพื้นที่ตำบลบ้านดง ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

Related posts