มอบนโยบายการปฏิบัติงานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และปัญหาภัยแล้งปี 2565

มอบนโยบายการปฏิบัติงานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และปัญหาภัยแล้งปี 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับผู้นำชุมชน ต้อนรับ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมผู้บริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เกษตรและสหกรณ์ลำปาง ส่วนราชการ ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎร พร้อมทั้งตรวจนิเทศงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และปัญหาภัยแล้งปี 2565 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Related posts