รณรงค์กำจัดยุงลายด้วย “มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ” วันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN dengue day

วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN dengue day องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงขอเชิญชวนประชาชนและพนักงานในหน่วยงาน พร้อมใจกันในการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสำนักงาน ในชุมชนและบ้านเรือน ที่พักอาศัย เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN dengue dayday) และร่วมกันรณรงค์กำจัดยุงลายด้วย “มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค “

  • เก็บบ้าน ให้สะอาดปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก
  • เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้
  • เก็บน้ำ ปิดให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ ให้ปล่อยน้ำทั้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์

Related posts