ระบบ E-Service

ระบบขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ระบบขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอรับการบริการผ่านช่องทางระบบออนไลน์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการลงพื้นที่บริการประชาชน

Related posts