ร.ร.ผู้สูงอายุร่วมงาน ปาเวณี ตานเปตพลี วัดบ้านดง

วันที่ 24 กันยายน 2561 โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุตำบลบ้านดง ร่วมกิจกรรมแสดงการเต้นบาสโลป และรำวงย้อนยุค ใน ปาเวณี ตานเปตพลี ณ วัดบ้านดง หมู่ 2 ตำบลบ้านดง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมชาวล้านนา

Related posts