สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และ “ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว”

สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และ “ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว”

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้ารับบริการด้านยาเสพติด ประเภทคลิปวิดีโอ จำนวน 2 เรื่อง

1.สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา   สามารถรับชมคลิปวิดีโอผ่านทาง youtube ได้ที่ :   https://www.youtube.com/watch?v=i0alhu6FNAs&t=9s

2.ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว สามารถรับชมคลิปวิดีโอผ่านทาง youtube ได้ที่ :  https://www.youtube.com/watch?v=QVxfi0R6eko&t=3s

สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ https://moph.cc/rnMn2cwS0

และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจคลิปวิดีโอดังกล่าวผ่านทาง Goolgle Form :
คลิปวิดีโอ “สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา”  https://forms.gle/RNh8VmJh1tYgBvt16
คลิปวิดีโอ “ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว” https://forms.gle/BkmJuKRP9feymu9r5

Related posts