อบต.บ้านดงจัดกิจกรรมจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

อบต.บ้านดง จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยมงคล เพื่อถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันคล้านวันพระราชสมภพและ วันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558  โดยมีประชาชน ตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมการถวายพระพร

Related posts