เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19

ประชาชนตำบลบ้านดงสามารถรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่

  1. โรงพยาบาลแม่เมาะ ให้บริการในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ) เริ่มให้บริการเวลา 8.30-12.00 น.
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสี ให้บริการในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและการเสียชีวิต

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้รับบริการได้ในวันเวลาดังกล่าว

Related posts