เปิดเทอมใหม่ โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุตำบลบ้านดง

เปิดเทอมใหม่ โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุตำบลบ้านดง

11 พ.ย. 2563 เปิดเทอมใหม่ โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุตำบลบ้านดง จัดกิจกรรมร่วมกันระดมความคิดวางแผนกิจกรรมตลอดปีการศึกษาใหม่ โดยมีนายก และปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง กล่าวต้อนรับเปิดเทอมใหม่ และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสันทนาการให้กับผู้สูงอายุ

 

Related posts