โครงการปลูกหญ้าแผกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558

อบต.บ้านดง ร่วมกับ ประชาชนบ้านจำปุยและโตโยต้าลำปาง จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558 วันที่ 9 เดือน กันยายน 2558 ณ ห้วบแม่ทู หมู่ 4 ตำบลบ้านดง

Related posts