โครงการมาตรการความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ส้าน กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตทางน้ำ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ในการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นและวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นที่ถูกต้อง และเพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรู้วิธีป้องกันตัวเองในการอยู่ใกล้น้ำ

 

Related posts