โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการตามโครงการ  ” โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2565 ”  โดยได้ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ชุมชนตำบลบ้านดง จำนวน 8 หมู่บ้าน

 

Related posts