โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุตำบลบ้านดง 

โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุตำบลบ้านดง  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดตั้ง “โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นการช่วยลดและป้องกันความเสี่ยงการเกิดปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่าในตนเองและสังคม โดยมีกิจกรรมทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยมีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพสลับสับเปลี่ยนกัน โดยรับสมัครผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ โดยมีรถรับ-ส่ง ที่หมู่ 1, 2, 3 ,4 ,7 ,8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง   054-209513

 

Related posts