ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค.)

เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค.) รายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างนี้

โดยกำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค.) ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

Related posts