ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำเนิดมนุษยชาติ ดอยผาก้าน บ้านท่าสี หมู่ 3

ในพื้นที่หมู่บ้านท่าสี หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านดง ได้มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภาพเขียน…

Read More