รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต…

Read More

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 การจัดหาและวางแผนทรัพยาก…

Read More

นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2566

1. นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนพัฒนาบุค…

Read More

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาบุคลากร …

Read More