การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 การจัดหาและวางแผนทรัพยาก…

Read More

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 การจัดหาและวางแผนทรัพยาก…

Read More

นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2566

1. นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล ปี 2565 นโยบายการบริหารทัพยากรบ…

Read More

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาบุคลากร …

Read More

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  2563 การจัดหาทรัพยากรบุคคล ก…

Read More

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 รายงานการอบรม ชุดที่ 1 รายงานการอบรม ชุ…

Read More

รายงานควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

รายงานควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ๐ รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 ๐ รายงาน…

Read More

นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2563

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนพัฒนาบุ…

Read More