รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 ตามที่จังหวัดลำปางแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัต…

Read More

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต…

Read More

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต…

Read More

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี…

Read More