รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 …

Read More

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาส 1 แผนการใช้จ่าย…

Read More

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 …

Read More

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 การจัดหาและวางแผนทรัพยาก…

Read More

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต…

Read More

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

การดำเนินการและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 การจัดหาและวางแผนทรัพยาก…

Read More

นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2566

1. นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 นโยบายการบริหารทรัพยาก…

Read More