ประชาสัมพันธ์ การห้ามเผาหลังวันที่ 30 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ การห้ามเผาหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 เนื่องจากจังหวัดลำปางมีสถานการณ์การเกิดจ…

Read More

โครงการข้อดีมีสุขด้วยสมุนไพรไทย

โครงการข้อดีมีสุขด้วยสมุนไพรไทย ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยโรงเรียนเตรียมผู้…

Read More

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถถยนต์ของ อบต.บ้านดง

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหร…

Read More