ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก ในฌาปนสถาน บ้านจำปุย ม.4 ต.บ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมแก้ไขดินสไลด์ทับเส้นทาง สายห้วยตาด-บ้านแม่ส้าน บ้านจำปุย หมู่ที่4-บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ

Read More