นักเรียนโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุตำบลบ้านดงร่วมแสดงรำวงย้อนยุคในประเพณีตานก๋วยสลากบ้านหัวฝายและหัวฝายหล่ายทุ่ง ณ วัดหัวฝาย ตำบลบ้านดง

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุตำบลบ้านดงร่วมแสดงรำวงย้อนยุคในประเพ…

Read More