พิธีจับฉลากแปลงจัดสรรพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง

พิธีจับฉลากแปลงจัดสรรพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน   วันที่ 20-21 กันยายน 2564…

Read More