ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร

แนวทางการเฝ้าระวัง 1) หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที…

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมา…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักง…

Read More

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง…

Read More

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ…

Read More

ประชาสัมพันธ์ความคุ้มครอง พ.ร.บ.รถยนต์ ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์

สงกรานต์นี้เดินทางอย่างปลอดภัย พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ ผู้เสียหา…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจ…

Read More

ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ส้าน

ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ส้าน เนื่อง…

Read More

รณรงค์กำจัดยุงลายด้วย “มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ” วันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN dengue day

วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN dengue day องค์การบร…

Read More