ประชาสัมพันธ์ การห้ามเผาหลังวันที่ 30 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ การห้ามเผาหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 เนื่องจากจังหวัดลำปางมีสถานการณ์การเกิดจ…

Read More

ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด…

Read More

ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ อถล. และบทบาทและหน้าที่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วย…

Read More

โครงการฝึกอบรม ซ้อมแผนอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกลางและบ้านแม่ส้าน ปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอบรม ซ้อมแผนอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกลางและบ้านแม่ส้าน ปีงบประมาณ 2566…

Read More

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ้านดง สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้อ…

Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ รายละเอียดดังนี้

Read More

โครงการฝึกอบรม ซ้อมแผนอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง ปี 2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดโครงก…

Read More