ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

Read More

ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเ…

Read More

ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริห…

Read More

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31…

Read More

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

Read More

ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ด้วยสถานการณ์…

Read More

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง 1. ผู้ดูแลเด็ก 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข …

Read More

ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6) ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

อย่าลืมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6) โปรดช…

Read More

ประชาสัมพันธ์โครงการรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์โครงการรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน จังหวัดลำปาง เพื่อจำหน่ายสินค้าอุ…

Read More