ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง…

Read More

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ…

Read More

ประชาสัมพันธ์ความคุ้มครอง พ.ร.บ.รถยนต์ ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์

สงกรานต์นี้เดินทางอย่างปลอดภัย พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ ผู้เสียหา…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจ…

Read More

ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ส้าน

ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ส้าน เนื่อง…

Read More

รณรงค์กำจัดยุงลายด้วย “มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ” วันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN dengue day

วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN dengue day องค์การบร…

Read More

ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก

ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก ท่านสามารถติดต่อได้ตามอำเภอที่ท่านอาศัยอ…

Read More

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง…

Read More

ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อก…

Read More