ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read More

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปี 2565

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถย…

Read More

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งปร…

Read More

ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ทางคณะกรรมการการเลือกตั…

Read More

สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และ “ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว”

สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และ “ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว” สื่อประชาสั…

Read More

ประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดเรียนเพื่อควบคุมโรค มือ เท้า ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดเรียนเพื่อควบคุมโรค มือ เท้า ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน…

Read More

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

Read More

ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเ…

Read More