ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมา…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักง…

Read More

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง…

Read More

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ…

Read More

ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเ…

Read More

ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริห…

Read More

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง 1. ผู้ดูแลเด็ก 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข …

Read More

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครู คศ.1 และ นายช่างโยธา(ปง./ชง.)

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครู คศ.1 และ นายช่างโยธา(ปง./ชง.…

Read More

ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบ…

Read More