ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเ…

Read More

ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริห…

Read More

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง 1. ผู้ดูแลเด็ก 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข …

Read More

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครู คศ.1 และ นายช่างโยธา(ปง./ชง.)

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครู คศ.1 และ นายช่างโยธา(ปง./ชง.…

Read More

ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบ…

Read More

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ประจำพื้นที่ตำบลบ้านดง

เปิดรับสมัคร “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ประจำพื้นที่ตำบลบ้านดง ตามโครงการยกระดับเศ…

Read More

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) เพื่อสรรหาแล…

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง…

Read More